Όπως λένε, κρατούν τους ειρηνευτές για την ασφάλειά τους. Ως απόδειξη οι αντάρτες παρουσίασαν φωτογραφία, στην οποία φαίνονται 4 άτομα με στολή ειρηνευτών των Ηνωμένων Εθνών από τις Φιλιππίνες.

Το Μάρτιο στην ίδια περιοχή από τους αντάρτες συνελήφθη ομάδα από 21 ειρηνευτές του ΟΗΕ. Η αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ είναι εγκαταστημένη στη νεκρή ζώνη, που δημιουργήθηκε μετά τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 1973.