Όλοι οι «Μαρξ» του Χερλ έχουν ύψος περίπου ένα μέτρο και είναι βαμμένα με κόκκινο χρώμα διάφορων χροιών. Η εγκατάσταση εγκαινιάστηκε επίσημα σστις 5 Μαΐου, την ημέρα των γενεθλίων του Μαρξ.

Με το έργο του ο Χερλ καλεί σε αναθεώρηση της προσωπικότητας του φιλοσόφου και σε συνειδητοποίηση του ότι η επίδρασή του είναι πολύ πιο πολύπλοκη από τους συνειρμούς που έχουν επικρατήσει και οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες του «κεφαλαίου» και της «εργασίας».