Σύμφωνα με το νέο νόμο, ο πρωθυπουργός, οι αναπληρωτές του και οι υπουργοί, επίσης δεν έχουν δικαίωμα να διαθέτουν κρατικά χρεόγραφα άλλων χωρών.

Αυτές οι απαγορεύσεις αφορούν επίσης τους ή τις συζύγους και τα ανήλικα παιδιά των μελών της κυβέρνησης.