Περίπου το 40% των μεταναστών καταλήγει στη Γερμανία από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες περνούν περίοδο κρίσης χρέους και αύξησης της ανεργίας.

Στην Ισπανία και την Ελλάδα το επίπεδο της ανεργίας έφτασε σχεδόν στο 25%, ενώ στη Γερμανία δεν ξεπερνά το 7%. Ωστόσο οι περισσότεροι μετανάστες πήγαν στη Γερμανία από την Πολωνία.