Ένας από τους ηγέτες του κόμματος «Ελευθερία και δικαιοσύνη» (συμμετέχει στο κίνημα) διορίστηκε Υπουργός Σχεδιασμού. Ένας άλλος εκπρόσωπος του κινήματος διορίστηκε Υπουργός Επενδύσεων.

0Ο προηγούμενος μεγάλος ανασχηματισμός στην κυβέρνηση της Αιγύπτου είχε γίνει τον Ιανουάριο. Τότε άλλαξαν 10 υπουργοί και στις περισσότερες περιπτώσεις στις θέσεις των τεχνοκρατών ήρθαν εκπρόσωποι των «Αδελφών Μουσουλμάνων» ή σύμμαχοί τους.