0Οι υπουργοί θα συζητήσουν την εφαρμογή των συμφωνίων, που επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις στο Καλινινγκράντ (Μάιος του 2011) και στο Βερολίνο (Μάρτιος του 2012), καθώς και θα καθορίσουν νέες πολλά υποσχόμενες κατευθύνσεις συνεργασίας.