Σύμφωνα με τον Πούτιν, διατυπώθηκαν φιλόδοξοι στόχοι, η επίτευξη των οποίων θα πρέπει να γίνει σε δύσκολες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος είναι πεπεισμένος, ότι οι στόχοι, που αναφέρονται σε αυτά τα διατάγματα, είναι υλοποιήσιμοι χωρίς την επίκληση των δύσκολων συνθηκών.

0Στα προεδρικά διατάγματα, που υπεγράφησαν στις 7 Μαΐου του περασμένου έτους, προβλέπονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις μέχρι το 2018 και περιγράφεται το σχέδιο δράσεων για την επίτευξή τους. Κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου ζωής των πολιτών της Ρωσίας.