Πρώτα απ' όλα, το τελωνείο θα προσέχει ιδιαίτερα τους πολίτες που διασχίζουν τα σύνορα πάνω από 10 φορές το μήνα. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα καύσιμα που εισάγονται στην ΕΕ δεν προορίζεται για πώληση.

Όπως ανέφεραν στο τελωνείο του Καλίνινγκραντ, έπειτα από την εισαγωγή του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας ανάμεσα στην περιφέρεια και τις συνοριακές γειτονικές επαρχίες της Πολωνίας, στους πολίτες που χαρακτηρίζονται ως «βυτιοφόρα» και κερδίζουν από τη μεταπώληση των ρωσικών καυσίμων στην ΕΕ, αντιστοιχεί ένα σημαντικό μέρος των συνοριακών διαβάσεων.