Αυτό το θεωρεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Το θέμα είχε θίξει στο παρελθόν και η Αστυνομία Ασφάλειας της Λετονίας σε έκθεση της. Εκεί αναφερόταν ότι η Ρωσία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη ρωσόφωνη νεολαία της χώρας προς όφελος της.

Η υπηρεσία Πληροφοριών, ειδικότερα, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι νέοι από τη Λετονία πηγαίνουν σε θερινές κατασκηνώσεις, που έχουν στρατιωτικοποιημένο χαρακτήρα. Στα προγράμματα αυτών των κατασκηνώσεων περιλαμβάνονται «διαλέξεις ιδεολογικού χαρακτήρα, που είναι ικανές να επιδράσουν στον ψυχισμό».