Στην έρευνα συμμετείχαν 2.000 κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας. Ελήφθη υπόψη ο χρόνος που οι άνθρωποι διαθέτουν στη διαδρομή μεταξύ σπιτιού και εργασίας, η βόλτα στα μαγαζιά. Το 25% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι για έναν περίπατο διαθέτουν μια ώρα την εβδομάδα.

Ακόμη, το 43% των ερωτηθέντων είπαν ότι περπατούν όχι περισσότερο από δύο ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με τις συστάσεις του υπουργείου Υγείας στη Βρετανία, για τηδιατήρηση της σωματικής υγείας απαιτούνται τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα ήπιας φυσικής άσκησης.