0Οι οργανώσεις περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι το κείμενο του νομοσχεδίου δεν είναι γραμμένο καλά, και ότι θα επηρεάσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο νόμος θα επηρεάσει

επίσης και μερικά από τα ηγετικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού Αλί Ζεϊντάν.