0Ανάλογες κατηγορίες έχουν ειπωθεί εναντίων του αρχιμηχανικού δημόσιου υπαλλήλου της πόλης, στην οποία σημειώθηκε η τραγωδία, όπως επίσης και κατά του ιδιοκτήτη τους ενός από τα πέντε κτίρια των κλωστοϋφαντουργικών εργοστασίων. Σε περίπτωση που αυτά τα πρόσωπα κριθούν ένοχα για διάπραξη φόνου είτε για διάπραξη μαζικού φόνου εξ’ αμελείας, θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή. Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του κτιρίου στα τέλη Απριλίου, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 610 άτομα.