0Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν κρυμμένος στο δρόμο. Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν, τρεις Βρετανοί στρατιώτες