0«4 γιγαντιαίες γεννήτριες είχαν εγκατασταθεί στο


0κτίριο με παραβίαση όλων των κανονισμών. Όταν αυτές λειτούργησαν μετά μια


0προσωρινή διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, οι δονήσεις από αυτές μαζί


0με τις δονήσεις χιλιάδων αυτοκινήτων οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου»,


0ανέφεραν στην αστυνομία.


Το 8όροφο κτίριο Rana Plaza κατέρρευσε στις 24 Απριλίου, με
συνέπεια το θάνατο των πάνω από 500 ανθρώπων.