0Επίσης η πηγή υπενθύμισε ότι βάσει της σύμβασης του


02009 μεταξύ της Κιργιζίας και των ΗΠΑ για την εγκατάσταση του Κέντρου διαμετακομιστικών


0μεταφορών, τα αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία ανήκουν στο Κέντρο, δεν μπορούν


0να ελέγχονται από τη πλευρά της Κιργιζίας.