Νωρίτερα είχε αναφερθεί, ότι στη βιομηχανική ζώνη παρέμεναν 7 εργαζόμενοι της Νότιας Κορέας, την ώρα που 43 εργαζόμενοι μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη βιομηχανική ζώνη από τη Δευτέρα.

0Την περασμένη βδομάδα η Βόρεια Κορέα απάντησε με άρνηση στην πρόταση του υπουργού για θέματα Επανένωση των Κορεών Ριού Κιλ-Τζε για την έναρξη συνομιλιών για το ζήτημα του Κεσόν. Μετά από αυτό η Νότια Κορέα ανακοίνωση την απομάκρυνση του προσωπικού από την κοινή βιομηχανική ζώνη.