«Πρέπει όλοι μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε την υποστήριξη και τη συνδρομή μας στην πολιτική διαδικασία με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών, που εμπλέκονται στη συριακή σύγκρουση», αναφέρεται στη δήλωση της Άστον.

0Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ των αρχών και της αντιπολίτευσης της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011, σύμφωνα με διάφορα στοιχεία, σκοτώθηκαν έως 70000 άνθρωποι.