«Στον κυβερνοπόλεμο δεν υπάρχει έννοια καλής ή κακής στρατηγικής γεωγραφικής θέσης μιας χώρας. Θα είμαστε το ίδιο προστατευμένοι αν, σαν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, θα ενεργούμε μαζί στσο όνομα της ασφάλειας», είπε ο Πρόεδρος της Εσθονίας σε συνάντηση στην Οττάβα με τον πρωθυπουργό του Καναδά Στίβεν Χάρπερ το βράδυ της Πέμπτης.

Το Βορειατλαντικό Συμβούλιο το 2008 διαπίστευσε το Κέντρο κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ στο Ταλίν, παρέχοντας σ΄αυτό το καθεστώς διεθνούς στρατιωτικού οργανισμού.