0Σύμφωνα με την ανοιξιάτικη πρόγνωση της Ευρωπαϊκής


0Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας


0θα ανέρθει φέτος στο 3,9%, και το 2014 – στο 4,2%.