0Ιδιαίτερη ανησυχία των επιστημόνων από το ρωσικό


0Ινστιτούτο Ωκεανολογίας προκαλεί η «επέκταση» των κυανοφυκών - των


0κυανοβακτηρίων. Καθιστούν απειλή για τα θαλάσσια ζώα και πτηνά. Οι τοξίνες που


0παράγουν τα κυανοφύκη οδηγούν στην εξαφάνιση της πανίδας. Κατά τις πρόσφατες


0μελέτες, ομάδα ωκεανολόγων του Ινστιτούτου επισήμανε ότι λόγω της «εισβολής»


0των κυανοβακτηρίων, σε πολλές περιοχές της Βαλτικής θάλασσας έχει ήδη σημειωθεί


0μια μαζική εξαφάνιση του ζωοπλαγκτόν και των μικρών ψαριών. Και αυτά αποτελούν


0την τροφή των περισσοτέρων υδρόβιων ζώων, είναι η βάση της τροφικής αλυσίδας.


0Η επεκτατική ανάπτυξη των φυκιών, οι


0«υπερανθίσεις» του νερού, οφείλονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την


0αύξηση της θερμοκρασίας στη Βαλτική θάλασσα. Στη διαδικασία αυτή συμβάλει και


0το ιλύς, ένα γόνιμο περιβάλλον για τα υδρόβια φυτά.


0Οι ωκεανολόγοι έχουν αναφέρει διάφορες λύσεις του


0προβλήματος, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή επιπρόσθετων εγκαταστάσεων


0καθαρισμού και η καταστροφή των φυκιών. Ένας άλλος τρόπος είναι να φυτευτούν καλάμια


0κοντά στο νερό.

 

Κάθε χρόνο τα φύκια της Βαλτικής θάλασσας αυξάνουν
σημαντικά την περιοχή της εξάπλωσής τους. Το γεγονός αυτό είναι εμφανές, για
παράδειγμα, στις παραλίες Τρουιμιάστα της Πολωνίας και στην περιοχή του κόλπου
του Kurshsk. Εάν δεν ληφθούν επείγοντα
μέτρα, η Βαλτική θάλασσα μπορεί να μετατραπεί με την πάροδο του χρόνου σε έναν βάλτο
που σαπίζει, προειδοποιούν οι επιστήμονες.