Όπως τόνισε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Ιούνιο θα γίνει λόγος σχετικά με τα νέα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης. Οι αποφάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πανευρωπαϊκό Σύμφωνο ανάπτυξης, που το ύψος του φτάνει τα 120 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Eurostat το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ των Ευρωπαίων έως 25 ετών, ανέρχονταν μόνο στην Ελλάδα στο 60 %. Στην Ισπανία, το ποσοστό φτάνει το 50 % ενώ στην Ιταλία περίπου το 40 %.