0Τα διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ειδικοί της Βόρειας Κορέας πλησιάζουν στο στάδιο ολοκλήρωσης των εργασιών, που πραγματοποιήθηκαν έξω από το κτίριο το οποίο στεγάζει τον αντιδραστήρα, αναφέρουν στο Ινστιτούτο. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεργατών του, οι εργασίες ολοκληρώνονται και «στο εσωτερικό του κτηρίου».