Τα αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν μόνο σε ύψος πάνω από 8.000 μέτρα. Ο εναέριος χώρος της πρωτεύουσας άνοιξε στις αρχές Μαρτίου 2013, αλλά μέχρι τις 2 Μαΐου κάθε αεροσκάφος έπρεπε να λαμβάνει ειδική άδεια.

Τώρα όλοι οι περιορισμοί έχουν αρθεί. Οι νέοι αεροδιάδρομοι πάνω από τη Μόσχα έχουν ήδη περιληφθεί στους διεθνείς καταλόγους.