0Την εμφάνιση αυτού του ξενοδοχείου ο ιδιοκτήτης το


0εξηγεί με το γεγονός ότι στις χώρες τους οι τουρίστες έχουν απεριόριστη


0πρόσβαση στο αλκοόλ, ενώ η Χουργκάντα τους προσφέρει μια «εναλλακτική» επιλογή.


0Άλλος ένας νεωτερισμός είναι το ότι ένας ολόκληρος


0όροφος στο κτήριο προορίζεται μόνο για επισκέπτες-γυναίκες. Βρίσκεται στο πάνω


0μέρος του κτιρίου με μια ειδική γυναικεία υπηρεσία ασφαλείας.