0Η έκρηξη σημειώθηκε στη Μαχατσκαλά κοντά σε ένα κατάστημα, δίπλα στην κεντρική αγορά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούνταν από τμήμα μεταλλικού σωλήνα, στον οποίο ήταν τοποθετημένη η εκρηκτική ύλη. Η ισχύς του ήταν ισοδύναμη με περίπου 2 χιλιόγραμμα ΤΝΤ.