Η κατάρρευση του παράνομα ανεγερμένου πολυόροφου κτιρίου συνέβηκε στις 24 Απριλίου σε προάστιο της Ντάκα. Σήμερα στην πρωτεύουσα πραγματοποιούνται ογκώδεις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των εργατών, που απαιτούν διασφάλιση της ασφάλειας εργασίας, καθώς και θανατική ποινή για την ιδιοκτήτη του εργοστασίου.