Το έγγραφο, το οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου, προβλέπει για τις σερβικές κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου και των Μετοχίων εν μέρη αυτονομία, η οποία ωστόσο δεν είναι αρκετή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 50 χιλ. Σέρβων, οι οποίοι μέχρι σήμερα παραμένουν στην περιοχή, επισημαίνουν πολλοί εμπειρογνώμονες.