Στη δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 13 Μαΐου στο Παρίσι, θα προσφερθούν για πώληση 1200 μπουκάλια. Η απόφαση για την ανανέωση του κελαριού έχει υιοθετηθεί για λόγου εξοικονόμησης στις συνθήκες της κρίσης. Αντί των πουλημένων κρασιών θα αγοραστούν άλλα λιγότερο ακριβά και τα χρήματα που θα περισσεύσουν προορίζονται για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το εύρος της εκτιμώμενης αξίας του κρασιού είναι 15 ευρώ για το φθηνότερο κρασί μέχρι τα 2.200 ευρώ για το Château Pétrus του 1990. Συνολικά στα κελάρια του Παλατιού των Ιλισίων είναι αποθηκευμένα περίπου 12 χιλ. μπουκάλια.