Σύμφωνα με τα σχέδια της ΝΑΣΑ, η πρώτη πτήση αμερικανικού επανδρωμένου διαστημοπλοίου έπρεπε να πραγματοποιηθεί το 2015. Ωστόσο εξαιτίας του ότι η χρηματοδότηση έχει μειωθεί σημαντικά, οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις εθνικές τους επανδρωμένες εκτοξεύσεις τουλάχιστον μέχρι το 2017.