Οι επιστήμονες με τη βοήθεια των σαλιγκαριών θα εξετάσουν τους αιθουσαίους πυρήνες στον εγκέφαλο. «Τα σαλιγκάρια έχουν θαυμάσιο αιθουσαίο σύστημα, γιατί αυτό είναι απλό - έχει μόνο 13 νευρώνες», - δήλωσε ο Μπαλαμπάν.

Στους επιστήμονες τίθεται το καθήκον της εξεύρεσης των ρυθμιστικών μηχανισμών των αλλαγών, που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας επίδρασης της έλλειψης βαρύτητας. Επίσης, πρέπει να προσδιορίσουν, κατά πόσον οι διαδικασίες αυτές είναι αναστρέψιμες.