Ο δημοσιογράφος εργάστηκε νωρίτερα στο Σουδάν, την Ουγκάντα και τη Λιβύη και, σύμφωνα με τον συντάκτη της εφημερίδας, ποτέ η σύνδεση με τον εικονολήπτη δεν διακοπτόταν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, το 2012 η Συρία είχει αναγνωριστεί ως η πιο επικίνδυνη περιοχή για τους δημοσιογράφους. Στις αρχές Απριλίου πιάστηκαν τέσσερις Ιταλοί δημοσιογράφοι,αλλά πολύ σύντομα αφέθηκαν ελεύθεροι.