Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, για την έκδοση αυτού του εργοβόρου και χρονοβόρου σχεδίου απαιτήθηκαν 3 χρόνια. Η ηχογράφηση των κειμένων πραγματοποιόταν βασικά εκεί, όπου ζουν οι φορείς της γλώσσας - στην Καμτσάτκα, τη Σιβηρία, το Νταγκεστάν και σε άλλες περιοχές.