«Υποψιαζόμαστε ότι στο Λίβανο καθώς και σε άλλες χώρες στην περιοχή, υπάρχουν πολιτικοί που επιθυμούν να παρουσιάσουν τους πόθους τους ως πραγματικότητα. Αλλά καμία αλλαγή στη θέση μας δεν έχει σημειωθεί.

Από την αρχή της σύγκρουσης καλέσαμε όλους, όσους είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κατάσταση, να μην υποστηρίξουν κάποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές αλλά να απαιτήσουν από όλους τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν τη βία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις χωρίς να θέσουν όρους προηγουμένως», είπε ο υπουργός, σχολιάζοντας την είδηση που εμφανίστηκε στον Τύπο του Λιβάνου ότι η θέση της Ρωσίας για τη Συρία έχει αλλάξει.