Η Ρουμανία παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ. Κάτω από το όριο της φτώχιας βρίσκεται σχεδόν το ήμισυ των Ρουμάνων. Περίπου το ένα τέταρτο αυτών αναγκάστηκαν να φύγουν να βρουν δουλειά σε άλλες χώρες.