Η εφημερίδα «Libre Belgique» διεξήγαγε τη δική της έρευνα και διευκρίνισε ότι ο βελγικός στρατός πωλεί τακτικά εξοπλισμό, μηχανήματα, ηλεκτρικό εξοπλισμό, φορτηγά, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Επομένως οι δημοσιογράφοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υπουργείο Άμυνας δεν ελέγχει τις σχέσεις των αγοραστών με εγκληματικούς κύκλους και δραστηριότητες.

Αυτό σημαίνει ότι ένας δυνητικά επικίνδυνος στρατιωτικός εξοπλισμός θα μπορούσε να μεταπωληθεί σε εγκληματικές ομάδες, τρομοκράτες ή προβληματικές χώρες.