Επίσης είπε ότι επί του παρόντος η εικόνα του περιστατικού δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, γι΄αυτό τα τελικά αποτελέσματα του ελέγχου θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του όλου έργου.