Το φορτηγό διαστημόπλοιο εκτοξεύτηκε από το Μπαϊκονούρ την Τετάρτη της 24ης Απριλίου και τοποθετήθηκε με επιτυχία σε περίγεια τροχιά. Μετά την αποσύνδεση του φορέα από τον πύραυλο, δεν άνοιξε μια κεραία του συστήματος Κουρς του φορτηγού, η οποία εξασφαλίζει τη σύζευξη του διαστημοπλοίου με το διαστημικό σταθμό.

Οι ειδικοί του Κέντρου Ελέγχου Διαστημικών Αποστολών έχουν προβλέψει εφεδρικό σύστημα αυτόματης προσέγγισης και σύνδεσης, όπου δεν χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες από την κεραία που δεν έχει ανοίξει.