Ταυτόχρονα παρατείνονται οι περιορισμοί, που αφορούν την Εστονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, το τελευταίο διάστημα στην Ελβετία αυξήθηκε απότομα ο αριθμός των μεταναστών από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα Ισπανών και Πορτογάλων.

0Η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και ΕΕ για ζητήματα μετανάστευσης επιτρέπει τον καθορισμό ποσοστώσεων για προσωρινές άδειες παραμονής κατοίκων της ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελβετία.