0Η έρευνα έδειξε, ότι αν το προσεχές σαββατοκύριακο στη Μολδαβία διεξαγόταν δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξη στην ΤΕ, τότε το 52,1% των πολιτών θα ψήφιζε «υπέρ» και το 23% θα ήταν «κατά». Την ένταξη στην ΕΕ θα υποστήριζε το 50,3% και κατά θα ήταν το 30%.