0Όπως αναμένεται, θα δημιουργηθεί αντίστοιχη κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.