Η διάρκειά της θα είναι 27 λεπτά, ενώ η καλύτερη ορατότητα θα είναι στις χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι αστρονόμοι προειδοποιούν, ότι αυτήν την περίοδο μπορεί να επιδεινωθούν χρόνιες παθήσεις, να δραστηριοποιηθεί ο υπόκοσμος και τα ψυχικά ασταθή άτομα.

0Το 2013 θα υπάρξουν 5 εκλείψεις: 3 σεληνιακές και 2 ηλιακές, ενώ καμία από αυτές δε θα είναι ολική, οπότε η επίδρασή τους θα είναι η ελάχιστη.