Αυτό το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από τις προβλέψεις για τα κέρδη, τα οποία αναμένονταν να είναι της τάξης των 233 εκατ. 600 χιλ.

Όσο για τους άλλους οικονομικούς δείκτες, τα έσοδα του αερομεταφορέα αυξήθηκαν κατά 51% - φτάνοντας τα 8,138 δισεκ. δολάρια.