Το Progress θα μεταφέρει στο Σταθμό πάνω από 2,5 τόνους φορτίων – επιστημονικό εξοπλισμό για τη δραστηριότητα του πληρώματος, καύσιμο για τη διατήρηση της τροχιάς του Σταθμού, είδη διατροφής, νερό και αέρα για τους κοσμοναύτες και τους αστροναύτες.