0«Εάν το στοίχημα για πόλεμο μέχρι την τελική νίκη, που ενθαρρύνεται από μία μειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, συνεχιστεί, τότε θα επικρατήσουν ριζοσπάστες, - δήλωσε ο υπουργός. – Η αίσθηση, ότι όλο αυτό θα τελειώσει πολύ άσχημα, στους σοβαρούς εταίρους μας αυξάνεται, γι’ αυτό τώρα αναζητούμε πρακτικές συμφωνίες, οι οποίες θα επιτρέψουν την έναρξη εφαρμογής του ανακοινωθέντος της Γενεύης».