«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, έχουμε ολοκληρώσει τις δοκιμές 9 όπλων και μέσα στα πλησιέστερα 4 χρόνια θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις δοκιμές ακόμα 12 ειδών, μάλιστα 4 απ’ αυτά το τρέχος έτος.. Έχουν ήδη περάσει οι καιροί όταν οι επιχειρήσεις κατασκεύαζαν 2-3 νέους πυραύλους μέσα σε 10 χρόνια,- είπε ο Ομπνόσοφ.