Προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί οι αιτίες της ακινητοποίησης του αντιδραστήρα, που παράγει 1.000.000 kWh ενέργειας. Δεν υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας.

Ο αντιδραστήρας τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2012. Στη Νότια Κορέα υπάρχουν 23 πυρηνικοί αντιδραστήρες, που παράγουν περίπου το 30% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα.