Η σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης είναι το στάδιο, που προηγείται της συζήτησης του ίδιου του ζητήματος της ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ. Η συμφωνία σύνδεσης δεν εγγυάται ακόμη την ένταξη της χώρας στην Κοινότητα.

Εν τω μεταξύ, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο: πέντε χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία και Ρουμανία) δεν έχουν αναγνωρίσει αυτήν την αυτοανακηρυχθείσα Δημοκρατία.