Το Progress Μ-17Μ προσδέθηκε στις 31 Οκτωβρίου στο ΔΔΣ σε αυτόματη λειτουργία. Είναι το δεύτερο σκάφος στην ιστορία της εκμετάλλευσης του ΔΔΣ, το οποίο προσδέθηκε στον σταθμό έξι ώρες μετά από την εκτόξευση.

Το διαστημικό φορτηγό αποσυνδέθηκε από το τμήμα της υπηρεσιακής μονάδας του ΔΔΣ Zvezda στις 15 Απριλίου. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 6 εικοσιτετραώρων βρισκόταν σε αυτόνομη πτήση με στόχο την διεξαγωγή του πειράματος Radar-Progress.