Η Γκαουχάρ κατάφερε να εξάγει έναν τύπο, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο καύσιμο να μην παγώνει ακόμα και στους μείον 60°C. Η κοπέλα ασχολήθηκε με αυτή την έρευνα για σχεδόν 2 χρόνια.

0Τώρα η Γκαουχάρ σκοπεύει να κατοχυρώσει με ευρεσιτεχνία την εργασία της.