0Σύμφωνα με το διάταγμα η VGTRK έχει δικαίωμα να προσελκύει περιφερειακούς και δημοτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και διευθύνσεις σύνταξης περιφερειακών και δημοτικών τηλεοπτικών καναλιών και προγραμμάτων για τη δημιουργία περιφερειακής τηλεόρασης.